Naudinga

 

iX Cameras (High Speed)

 vsf logo

Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos finansuojamas projektas

Apie projektą.

2017 m. birželio mėn. 28 dieną pasirašyta UAB „Vegastel“ ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sutartis Nr. 5-ST2-254 Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos finansuojamam projektui „LPAOR „ARAS“ išminuotojų pajėgumų vykdyti sprogmenų paiešką ir neutralizavimą stiprinimas, I etapas“ Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.5 dėl kompiuterinio rentgeno aparato įsigijimo.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Vidaus Saugumo Fondo lėšomis.

Projekto tikslas. Pajėgumų stiprinimas siekiant veiksmingai valdyti šalies saugumui kylančią riziką ir krizes. Nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu.

Projekto rezultatas. Geresnė pavienių asmenų terorizmo ir smurtinių išpuolių grėsmių prevencija, pagal poreikį atsakingų subjektų bendradarbiavimas ir keitimasis informacija; vykdant kriminalinę žvalgybą naudojama šiuolaikinė įranga.


 

 

kuriame lietuvos ateiti 981 x 396

 Inocekiai LT

Apie projektą.

2014 m. rugsėjo 1 d. Nr. 43V-92 pasirašyta UAB „Vegastel“ ir Mokslo, inovacijų ir technologijų finansavimo agentūros administravimo sutartis projektui Nr. VP2-1,3-ŪM-05-K-03-209. Projektas vykdomas pagal Visuotinės dotacijos priemonės VP2-1,3-ŪM-05-K "Inočekiai LT" aprašo, patvirtinto Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros direktoriaus 2014 m. gegužės 20d. įsakymo Nr.2V-60 nuostatas.

UAB "Vegastel" pasirašyta sutartis su paslaugos teikėju Kauno technologijos universitetu 2014 metais rugsėjo 15 dieną dėl mokslinio tyrimo paslaugos "Taikomieji moksliniai tyrimai atliekant metalinių bandinių kokybės kontrolę vei vidinių defektų paiešką ultragarsu".

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto tikslas. UAB „Vegastel“ atlikti technologinės plėtros galimybių studiją ir įvertinti taikomų priemonių efektyvumą, siekiant tinkamo defektų įvertinimo metaliniuose bandiniuose (bandinių defektai ciklinių apkrovų poveikio metu).

Projekto rezultatas. UAB „Vegastel“ siūlomų produktų konkurencingumo didinimas, nustatant gaminių broką (metalinių gaminių vidinius pakitimus bei defektų atsiradimą ciklinių apkrovų poveikio metu) sąlygojančių vidinių defektų dydį technologinė plėtra. Paslaugų teikėjo – Universiteto (KTU) – atlikti taikomieji moksliniai tyrimai taikant ultragarsines neardomąsias technologijas metalinių bandinių kokybės kontrolei bei vidinių defektų aptikimui.

Projekto trukmė – 6 mėnesiai.
Projekto suma – 20000,00 Lt.
Finansuojama suma – 16000,00 Lt.