Apie mus

Kontrolė - procesas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad reali veikla atitiktų planuojamą, faktinė situacija-norimą. Kontrolė numato sistemingą faktinės veiklos stebėjimą, siekiant nustatyti nukrypimus nuo veikiančių reikalavimų, taisyklių bei normų, analizuoti nukrypimų priežastis ir rengti pasiūlymus nukrypimams pašalinti. Kontrolės paskirtis - užtikrinti, kad tikslai būtų pasiekti, formuojant planus konkrečiam laiko tarpui. Įvertinant tai, jog organizacija, junginys funkcionuoja neapibrėžtumo sąlygomis, galimi nukrypimai nuo numatyto plano. Svarbu, kad valdymo subjektas laiku sužinotų apie esamus nukrypimus.“

Kokybės Politika

UAB „Vegastel“ pagrindinės veiklos kryptys koncentruotos į apsaugos, kontrolės priemonių pasiūlą, kontrolės vykdymą ir klientų interesų užtikrinimą, įdiegiant specializuotus produktus bei atliekant pilną diegimo stadijoje vykdomų bei užbaigtų projektų priežiūrą.

Mūsų paskirtis – profesionaliai išspręsti visus klausimus, susijusius su naujausių kontrolės ir valdymo sistemų bei prietaisų kokybės kontrolės vykdymui pateikimu įmonės klientams. Įmonėje sąlygoti tikslai leis įgyvendinti siekį – taip pat būti patikimu partneriu projektų valdymo ir administravimo srityje.

Mes siekiame prisidėti prie Kliento verslo auginimo bei plėtros. Mūsų pagrindiniai tikslai yra didinti įmonės konkurencingumą, laiku prisitaikyti prie besikeičiančių rinkos sąlygų, kaupti žinias ir patirtį, tobulinti paslaugų kokybę bei kurti naujas mūsų partneriams ir klientams reikalingas paslaugas. Sukauptos žinios, patirtis, specialistų profesionalumas ir partnerystė su pasaulyje pripažintomis kompanijomis užtikrina įmonės veiklos sėkmę.

Siekdami aukščiausios užsakovams teikiamų paslaugų kokybės bei nuolatinio gerinimo, įmonėje diegiama Kokybės vadybos sistema, atitinkanti LST EN ISO 9001:2008 standartų reikalavimus.

Vienas pagrindinių darbų kokybę lemiančių veiksnių – žmogiškieji ištekliai. Įmonės vadovybė rūpinasi ir ateityje rūpinsis nuolatiniu darbuotojų kvalifikacijos kėlimu ir motyvacijos didinimu, atsižvelgdama į darbo rezultatus.

Mūsų klientų ir partnerių atstovams skelbiame šiuos įsipareigojimus:

  • prisiimame visą atsakomybę už savo įsipareigojimų įvykdymą;
  • esame atviri ir sąžiningi;
  • dirbame vienoje komandoje su savo klientais ir partneriais bei siekiame bendro tikslo.

UAB „Vegastel“ direktorius