Полезнoe

 

 

vsf logo

Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos finansuojamas projektas

Apie projektą.

2017 m. birželio mėn. 28 dieną pasirašyta UAB „Vegastel“ ir Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos sutartis Nr. 5-ST2-254 Vidaus saugumo fondo 2014-2020 m. programos finansuojamam projektui „LPAOR „ARAS“ išminuotojų pajėgumų vykdyti sprogmenų paiešką ir neutralizavimą stiprinimas, I etapas“ Nr. LT/2016/VSF/6.1.1.5 dėl kompiuterinio rentgeno aparato įsigijimo.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos Vidaus Saugumo Fondo lėšomis.

Projekto tikslas. Pajėgumų stiprinimas siekiant veiksmingai valdyti šalies saugumui kylančią riziką ir krizes. Nusikalstamumo prevencija ir kova su tarpvalstybiniu, sunkiu ir organizuotu nusikalstamumu.

Projekto rezultatas. Geresnė pavienių asmenų terorizmo ir smurtinių išpuolių grėsmių prevencija, pagal poreikį atsakingų subjektų bendradarbiavimas ir keitimasis informacija; vykdant kriminalinę žvalgybą naudojama šiuolaikinė įranga.