Paslaugos

Įmonė parduoda kontrolės bei matavimų prietaisus bei vykdo šios įrangos techninę priežiūrą.

Papildomai teikiamos įrangos nuomos paslaugos ir konsultacijos.

 

Prietaisai nuomai:

Aplinkos parametrų vertinimo įranga - temperatūros, drėgnumo, šviesos parametrų, elektromagnetinio užterštumo bei kitų;

Sunkiai prieinamų ertmių/ erdvių vizualinio įvertinimo įranga bei priemonės;

Įvairių medžiagų mechaninių, cheminių, techninių savybių analizės bei įvertinimo įranga ir priemonės.